Category Archives: Arts

Arkitektur i matematik og billedkunst

Dette indlæg bliver meget omfattende og billedrigt, da det også skal tjene som mulighed for at forældrene i mine 3. klasser kan få lov at se nogle billeder fra vores udstilling.

Da jeg har klasserne i både matematik og billedkunst arbejder vi tit tværfagligt i netop de to fag, og tro mig der er flere rigtig gode tværfaglige emner, der har gavn af at blive belyst i begge fag samtidigt.

Forhistorien til vores emne var, at vi gerne ville lave vores skole om. Vi legede derfor at klasserne var en arkitekttegnestue, der skulle komme med et bud til vores skoleledelse. Vi fastsatte en dato for fremlæggelse/udstilling og inviterede ledelsen.

Inspiration

Vi startede med at finde inspiration på nettet. Vi så på bygninger af Bjarke Ingels samt skoler og skolegårde, godt hjulpet på vej af et forløb vi havde booket hos DAC (Dansk Arkitektur Center)

Tag og surf en tur på deres hjemmesideDe har faktisk mange gode undervisningsforløb samt fantastiske arrangementer for børn i ferierne, og endda også nogle børnehold, hvor børnene kan gå til arkitektur i deres fritid.

Ud fra dette lavede børnene inspirationsplancher. De fandt det sted på skolen, som de ville lave om, og fandt billeder på nettet, som de ville sammensætte til en idé. Men for at kunne fremvise sin idé til andre var de nødt til at lære noget matematik og billedkunst.

Faglige arbejdsområder

Det første der var brug for var en plantegning (“i målestoksforhold” ønskede matematiklæreren), så de var sikre på, at der var plads til deres idé på det udvalgte sted. DAC-underviseren præsenterede også børnene for tværsnit og opstalt (arbejdstegning: fra forskellige sider)  som tegning, hvilket også giver god mening i matematik.

I billedkunst arbejdede vi med perspektivtegning, for at præsentere idéen lidt mere livligt. Vi prøvede også at bygge idéen som model, og arbejdede med tegneprogrammet TinkerCad, som DAC viste os.

Til sidst bad jeg dem også om at bygge deres idé i Minecraft. Klodserne i Minecraft er sat til ca. 1m x 1m. Dette gjorde det nemt for dem at overføre deres målinger til spillet (eller programmet som vi kalder det, når vi har timer). Samtidigt bidrog programmet med rumlighed, så vi også kunne tale om og arbejde med en forståelse for rumfang.

Men noget af det vigtigste, vi fik arbejdet med, var nok Innovation og Entreprenørskab.  Hvor hele handlingskompetencen var i spil. Vi arbejdede i grupper, arbejdede med at gøre idéer til virkelighed, tegnede og byggede ud fra idéer både fysisk og digitalt samt fremviste.

Fonden for Entreprenørskab har nogle fantastiske mål, principper for undervisning og personlige ressourcer, som er rigtig god inspiration, specielt når man arbejder projektorienteret. De kommer også ud og giver foredrag (hvilket jeg klart skal benytte mig af næste gang).

Billeder fra fremlæggelsen

Desværre havde jeg hverken tid eller plads på min telefon til at dokumentere fremlæggelserne lige så godt, som de havde fortjent, men håber at man kan få en fornemmelse af projekterne alligevel.

Billede fra Minecraft af skolens område set oppefra:

IMG_1568

1. Glaskuppel med trampolinpark med tal og bogstaver på

2. Hjemkundskab over bål

3. Svømmehal

4. Hyggerum i klassen

5. Hobbit legehuler

6. Streetfodboldbane med basketkurve samt tal og bogstaver

7. Fodboldbane på taget af idrætshallen med rund rutsjebane ned

8. Træhus og underjordiske gange i sandkassen

9. Drivhus til natur og teknik med eget vandingsanlæg

Minecraft i billedkunst

Jeg er sprunget ud i et projekt om at inddrage Minecraft i min undervisning. Jeg arbejder i øjeblikket med det i både matematik og billedkunst. Her er mine umiddelbare erfaringer fra billedkunstundervisningen:

Kaos-undervisning

Hvis man slipper sin 2. klasse løs i et spil, hvor man ikke engang selv kan komme rundt uden at falde i et hul, som man ikke kan komme op ad, så er man også selv ude om det!

Jo det var min første tanke, men jeg gjorde det alligevel. Og det giver nogle udfordringer, men bestemt også nogle nye muligheder. Eleverne har selv været meget motiverede for at få det til at fungere for mig, da jeg meddelte dem, at vi selvfølgelig kun skulle arbejde med Minecraft, så længe det bidrog positivt til billedkunstundervisningen.

Men vi har bestemt også måttet tale om at man ikke må slå sin lærer i ansigtet. Heller ikke selvom man bedyrer at det er sådan man normalt giver high fives til de andre i Minecraft, og at man heller ikke efterfølgende må sætte ild til hende, fordi man troede at slaget fra den første elev var et tegn til at “gå attack”.

Dog er der også åbenlyse fordele for læreren. Jeg kan nu fået nogle langt mere ultimative pædagogiske redskaber i min værktøjskasse som f.eks. at teleportere de elever der ikke opfører sig ordentligt til verdens ende. Kommandoen ‘kill’ har vi det også ret sjovt med, men de har det med at leve op igen.

Undervisningens formål:

Vi arbejder i øjeblikket med kunsthistorie i 2. klasse, hvor vi taler om malerier fra forskellige tidsperioder. Jeg har tidligere arbejdet med Tableau Vivante, for at få eleverne til at gå i dybden med et maleri, men denne gang slog det mig, at jeg kunne få et helt nyt perspektiv på ved at lade dem bygge maleriet i Minecraft i stedet.

Formålet var fra begyndelsen at få eleverne til at lægge mærke til detaljer i maleriet, som vi kunne samtale om, men undervejs har det udviklet sig til at være langt mere givende end det (mere om det senere). Vi talte først om parafraser, og hvordan det er vigtigt at have nogle genkendelige spor som f.eks. at figurerne alle er til stede og placeret nogenlunde de rigtige steder, så kan man godt se gennem fingre med at de alle har STEVE-hoveder (steve=mand i Minecraft).

Åbenbaring

Men pludselig viser det sig undervejs at eleverne støder på problemer, der får dem til at undre sig over lyset i maleriet eller farverne, og det er her billedesamtalen virkelig tager fart (og så er det ikke engang på min foranledning). I og med det kommer som en undren fra eleverne selv, bliver det en langt mere levende undervisning, som foregår på et højere niveau end jeg selv havde planlagt.

Det første eleverne gjorde var at forme rummet til deres 3d-maleri, men da de lagde tag på, opdagede de jo at rummet blev helt mørkt. De gjorde som de plejede at gøre i Minecraft og satte en masse fakler. Men pludselig faldt lyset jo ikke på samme måde, som det gjorde i det oprindelige maleri, og vi kunne tale sammen om, hvor lyset mon kom fra? Hvad der udgjorde lyskilden? Og hvorfor maleren havde valgt at oplyse netop dette område i maleriet?

De skærmbilleder jeg har taget er desværre lidt mørke. Her har de arbejdet med Las Meninas, og prøvet at sætte lys dels ved hjælp af et vindue som på maleriet og dels ved hjælp af projektører.

… den ekstra bonus

Kunsten, der var i spillet på forhånd

Jeg opdagede, i hvor høj grad de i forvejen bruger Minecraft til at udtrykke deres kreativitet i de bygninger, figurer og verdener, som de bygger. Der er meget i Minecraft som vi kan inddrage og stilladsere på i billedkunst, når først jeg får øjnene op for det.

Redskabet

For flere elever var det lettere at koncentrere sig om fordybelsen i opgaven med analyse af maleriet, når de arbejdede med et værktøj, som de i forvejen mestrede (bedre end læreren). Disse elever ville være stået af i processen med at male en parafrase, og det ville udelukkende være kommet til at handle om værktøjet maling i stedet for billedeanalysen.

Netetik

Vi kommer uundgåeligt ind på en spirende samtale omkring netetik. Det kan ellers være svært i 2. klasse, da de er for små til Facebook, men også vigtigt at tage alvorligt inden de pludselig er på de sociale medier. Min forudsætning for klasserumsledelse i Minecraft var, at der selvfølgelig gjaldt de samme regler for adfærd som i virkeligheden. Jeg oplevede flere gange, hvordan eleverne blev sure på hinanden, fordi de gik ind i hinandens bygningsværker, og vi talte om at man er nødt til at spørge, om man må komme på besøg. Man kan også gå hen til den, der irriterer og spørge hvorfor de gør som de gør, inden man vælger at udføre en eller anden “retfærdig” hævnakt.

Jeg tror at bevidstgørelsen omkring at de almindelige adfærdsregler også gælder digitalt, lægger en god grund for det senere arbejde omkring netetik. De har indtil nu leget i en verden uden nogen voksne til at spejle deres handlinger, så det er ikke mærkeligt, at der en gang i mellem går ‘fluernes herre’ i den.